Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.04.27

Az Antikrisztus eljövetele

 

És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad ; két szarva volt, amely hasonló volt a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára; és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt.

Megadatott neki, hogy szellemet leheljen a fenevad képmásába,

hogy megszólaljon a fenevad képmása,

és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse.

És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat

jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg,

és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma.

Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát,

mert egy embernek a száma az.

Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni.

 

Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen ___valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok___ , nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.

 

kek9.jpg

 

Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg.

Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét.

Mert ___az Isten nem haragra rendelt minket___ , hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket.

Éljetek egymással békességben.

Kérünk titeket, testvéreink,

-intsétek a tétlenkedőket,

-biztassátok a bátortalanokat,

-karoljátok fel az erőtleneket,

-legyetek türelmesek mindenkihez.

-Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem

-törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt.

 

Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata  a Messiás Jézus által a ti javatokra.

A Szellemet ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de ___mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok___.

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

 

 

Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna.

Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket.

Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik A TÖRVÉNYTIPRÓ , a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és ___fölébe emeli magát mindennek___ , amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy ___beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten___ . Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg.

A TÖRVÉNYTIPRÁS TITOKBAN MÁR FOLYIK , CSAKHOGY ANNAK , AKI AZT MOST MÉG VISSZATARTJA , EL KELL TŰNNIE AZ ÚTBÓL . ÉS AKKOR JELENIK MEG NYÍLTAN A TÖRVÉNYTIPRÓ , akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.

 

 

 

A mappában található képek előnézete Isten, angyalok, emberek