Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.04.29

Áldott, aki jön az Úr Nevében

Áldott, aki jön az Úr nevében

Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy Ő  ott van, és odamentek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül.
A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,  pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: "Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!"  Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva:
"Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve."  Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla.  A sokaság, amely Vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette.
(János 12,9-18.)

Szenzációk, csodák ma is hatalmas tömegeket vonzanak éppúgy, mint Jézus idejében. Akkor a vallásos féltékenység erői keresztre küldték Jézust. Ma sincs ez másképp.

Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az Ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert Ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.
(János 2,23-25.)

Jézus tisztában volt - és van ma is - az emberi természet ingatag voltával. Tudta -és tudja most is - , hogy sokan csak azért követték, követik, mert csodákat tesz és képes meggyógyítani bárkit az ő betegségéből. Mindezek miatt azonban nem frusztrált, mert a szababítás a természetéből fakad.
Van azonban egy mindig aktuális üzenete is, amely a csodákkal szoros összefüggésben van:

Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna.
(Lukács 10,13.)
Erre Jézus ezt mondta neki: "Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek."
(János 4,48.)
Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték Őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt két napig. Az Ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig ezt mondták: "Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban Ő a világ üdvözítője."
(Ján 4,40-42.)

A szamaritánusok hitték Jézus szavait. Galilea lakóit azonban csak a csodák érdekelték, s még így sem hittek...Kemény szívű, cinikus népek voltak. Vajon ma is vannak ilyenek? S TE melyikhez tartozol? Keresed-e Jézus arcát... vagy csak az érdekel, amit kaphatsz Tőle? Jó szívvel tudsz-e fordulni az Ő szolgái iránt vagy csak az általuk közvetített áldás érdekel? 
Ő ma is ezt mondja az igaz tanítványoknak, akik az Ő örök érvényű igéit hírdetik:

Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.
(Lukács 10,06.)

Térj meg és ne szidalmazd, ne üldözd azokat - se tettekkel, se szavakkal - , akik az Isten szolgálatában állnak! Ne küldd őket a keresztre és gázkamrába, mert az örök Isten a te vérden kéri számon az üdözéseket, amikkel vétkeztél ellenük, Ellene!