Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.06.27

Aki hazudik, megtagadja KrisztustA Jelenések könyve 21,8 és 22,15 szerint a hazugok
nem juthatnak a Mennyek Királyságába, hanem „a tűzzel és kénnel égő tóban” lesz osztályrészük, ami a „második halál”.
Ilyen szörnyű véget ér az, aki csak hazudott? Nem túl kemény
ítélet ez?

Jézus mondja: ” Én vagyok az út, az igazság és az élet!”
(János 14,6).
 
Amikor Jézus önmagát az igazság bizonyságtevőjeként
mutatja be Pilátus előtt, az azt kérdezi: „Mi az igazság?”
(János 18,38).

Az igazság a hazugság ellentéte.

A hazugság szó héber megfelelője a Scheker, amelynek
szó szerinti fordítása azt jelenti: tagadni az igazságot.
Mivel Jézus az igazság maga, a hazugság nem csupán azt jelenti, hogy nem mondunk igazat, hanem hogy megtagadjuk
Krisztust.
Ő ezért figyelmeztet bennünket:
  „ aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt
               majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.”

                                                                       (Máté 10,33) 
 
Pál apostol a 2 Timóteus 2,12- ben így ír:
             „ Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.”

Sajnos sokak számára Jézus kijelentése,  „Én vagyok az
igazság!”, csak egy megszokott szófordulat. Meg kell azonban értenünk, hogy amikor igazat mondunk, akkor Krisztus testének tagjai vagyunk,
ha viszont hazudunk, akkor a hazugság atyjának, a Sátánnak
részévé válunk.

Mivel az igazság nem egy elvont fogalom,
                                hanem valóságos személy (Jézus),
minden hazugsággal Őt tagadjuk meg.
Egy IGAZI keresztyén pedig nem tagadhatja meg Krisztust, még ha mártírhalált kellene is elszenvednie.

Ezért a hazugság nem pusztán egy igazság megtagadását
jelenti, hanem __Az Egyetlen Igazság__ megtagadását, aki nem más, mint Krisztus.

 Miért olyan közkedvelt a hazugság?

Egy közmondás szerint: „Egy hazugság háromszor
körülfutja a földet, amíg az igazság felhúzza a cipőjét.”
A zsoltáríró felpanaszolja, hogy az emberek jobban szeretik
a hazugságot, mint az igazságot (4,3), amit Pál apostol így
erősít meg:

„Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást
nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek
maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól
elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak.”


(2Timóteus 4,3-4)

Az ember képes Krisztust megvallani és egyidejűleg megtagadni, ha az igazságot nem veszi komolyan.
A hazugság azonban nem visz jóra;

amit az ember hazugsággal elért, annak nincs örök értéke.

Mondhatod erre, hogy szinte minden hazugságban találhat az ember egy grammnyi igazságot.
A hazugság azonban olyan, mint egy hógolyó. Minél
tovább görgeti az ember, annál nagyobb lesz.

Például ismerünk eseményekről szóló beszámolókat, amelyeket szívesen hallgatnak az emberek. Gyakran előfordul azonban,  hogy az elbeszélő a történtekhez minden alkalommal újabb és újabb valótlanságokat talál ki, hogy önmagát és mondanivalóját érdekesebbé tegye.
Így lesz a hógolyóból lavina!

Így válhat Krisztus prédikátorából, Krisztus tagadója,
mivel túlzásaival, amelyekkel önmagát igyekezett emelni,
átlépte az igazság küszöbét, s ezzel Krisztust tagadta meg.

Vagy ott van egy másik példa: az életrajzok. Amelyekben nincs valótlanság, szörnyen unalmasak tudnak lenni.. Ezért a szerzők igyekeznek az átélteket érdekesebbé tenni, a valós történéseket mesékkel megtoldani.

Egy arab közmondás szerint: „Egy eredményességet
jelentő hazugság jobb, mint az igazság, amely hátrányt
jelenthet számunkra.” Így könnyen válhat valaki hazuggá
anélkül, hogy hamisan esküdne.
Isten azonban az embert egyenes útra irányította:

Jézus  „az út és az igazság”.

Minden egyes elkanyarodás az egyenes úttól egyben a
Krisztustól való elszakadást is jelenti.
Ebből a meghatározásból világossá válik, hogy a hazugság
nemcsak a kilencedik parancsolat megszegése, vagy 
egy lovagias füllentés, hanem

a hazugsággal Krisztust  tagadjuk meg.

 
Ezért van a hazugságnak olyan szörnyű következménye, mint a
„tűz tava” , a „második halál”. Ha átgondoljuk, hogy minden
hazugság Krisztus-tagadást jelent, megértjük, hogy az Úr
miért mondja:

 „Aki megtagad engem, azt én is megtagadom.”


Ez főleg az igehirdetőket emlékezteti arra, hogy maradjanak
meg a __teljes igazság__ mellett és ne az emberek
jóindulatát keressék - a hógolyóból lavinát csinálva, amely
végül magukat is a halálba taszítja.

Korunkban a Sátán, aki a hazugság atyja, minden eszközzel igyekszik az embereket hazugságra bírni,
mert így joga lesz hozzájuk, ahhoz, hogy a hazugokat kiszakítsa Isten országából.
A hazugság minden formája eszköz a Gonosz kezében az igazság megtagadására és ezzel Krisztus megtagadására.
Egy hazugsággal vitte az ördög tévelygésbe az első emberpárt is, akik emiatt kiűzettek a paradicsomból.

Ugyanezt próbálja most megtenni Jézus választottaival, az Istenhez ragaszkodó, hívő közösséggel is. A Sátán hazuggá kíván tenni bennünket, hogy kitaszíttassunk az Istennek eljövendő közösségéből.

 

Álljunk hát ellene a kísértésnek! Nagyobb Az, Aki bennünk van, mint aki a világban található.


Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ludwig Schneider írása nyomán
2008 június

 

 

 

A mappában található képek előnézete Berlusconi ezer arca

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.