Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.12.25

Mikor van Jézus születésnapja?

"Az ősidőkben formált engem, kezdetben, a föld keletkezése előtt. 
Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. 
Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem; amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem.
Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. 
Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai,  amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, 
én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor.
Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben."

(Példabeszédek 8.)

 

"Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel.
Így nemcsak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. 
Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. 

Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá:
 "Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged." 
Ahogyan másutt is mondja:
"Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint." 
Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. 
Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet,
és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.
Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte."

(Zsidókhoz írt levél 5. fejezet)

 

Dávid zsoltára.
Így szól az ÚR az én uramhoz:
Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem!  Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úra Sionról:
Uralkodj ellenségeid között!
Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz.
Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod.
Megesküdött az Úr nem bánja meg:
Pap vagy te örökké, Melkisédek módján.

(110. zsoltár)

 
>>Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által,
ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk,
akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. 
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása,
aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget,
aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. 
Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.
Mert az angyalok közül kinek mondta valaha:
"Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!"
majd: "Atyjává leszek, és ő Fiammá lesz." 
Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól:
"Imádja őt az Isten minden angyala!" 
És az angyalokról ugyan ezt mondja:
"Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává", 
de a Fiúról így szól:
"A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. 
Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé."
"Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az ég. 
Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha,
és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha, elváltoznak; te pedig ugyanaz maradsz; és esztendeid nem fogynak el."
Az angyalok közül kinek mondta valaha: "Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem." 
Vajon ezek nem szolgáló szellemek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?<<


(Zsidókhoz írt levél 1. fejezet)nem-maradok-el-toled....jpg

 


 

 

A mappában található képek előnézete Isten, angyalok, emberek