Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.07.27

Széles út a Pokolba

Kedves Barátaink,
a szakadár egyházat ne az Igaz Egyház határain kívül keressétek, mert az odabent található!
Úgy hívják: az ötödik hadosztály.

Hogy teljesen érthető legyen:
AZ  UTOLSÓ  IDŐK  APOSZTATA  EGYHÁZA  

OLYAN, MINT  A  TRÓJAI  FALÓ !

VIGYÁZZATOK ÉS IMÁDKOZZATOK !!!

Ha valakinek nem működik helyesen, a Szent Szellem szerint a lelkiismerete, megszokja, elfogadja a bűnt és eltűri a saját életében is.
Nem folytat szellemi harcot, elfogadja a világi véleményeket.
Észrevétlenül szakad el az Igaz Egyháztól a szívében, holott testileg ebben van...
Meg kell őriznünk a jó lelkiismeretet, hogy az aratáskor a búzakévékhez hasonlóan termést hozzunk.
Különböztessük meg a gabonát a konkolytól !
 

Figyeljünk, hogy helyesen beszéljünk és helyes kifejezéseket használjunk! Ezáltal is válasszuk el a jótól a rosszat!
Különböztessük meg beszédünkben is a szentet a világitól!
(Pl.: Ne használjunk olyan vallásos és világi kifejezéseket és jelzőket, mint anyaszentegyház, szentlélek, meleg, stb...
Mondjuk ki: egyház, Szent Szellem - mert Isten szellem!! -, illessük a homoszexuális jelzővel azt, aki vagy ami az!)
Beszédünkben se sántikáljunk két úton! Ne szeressük a kétértelmű megjegyzéseket!
Most van a szétválasztása a szentnek a szentségtelentől.
 

 

 

 

darlene-don.jpg

 

               Don Moen, Noa, Andrea Bocelli és Darlene Tschech Rómában, egy katolikus ökumenén - mené, mené...

 

 

''...kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Szellemét, hogy megismerjétek Őt;

és világosítsa meg szellemi szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között,

és milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta Őt a halálból, és jobbjára ültette a Mennyekben,

feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál,

minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is.

„Az ő lábai alá vetett mindent”, és Őt tette mindenek felett való fővé az Egyházban...''

 

-

 

''Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek...

Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek.

Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével,

Aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára.''

 

-

 

''Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen! Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.''

 vat.jpgvat2.jpg

 

 

 www.youtube.com/watch?v=f6vV5_p9TUE&feature=youtu.be

 

 

vat3.jpg

 

 

 

 

 

A végső visszaszámlálás:

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/egy-letunoben-levo-tarsadalom/a-vegso-visszaszamlalas....html

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Isten, angyalok, emberek